1. Khanbaba

  Kalyan Close

  357 ~ 5 ~ 780

  890 ~ 7 ~ 377

  Sup – 0 – 9

  113.148.490.238
  389.589.379.370

  Close Panel Fixxx

  ***
 2. Khanbaba

  *KALYAN-09/07/20*

  *SET–1*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 38*
  *11 ÷÷ 88 ÷÷ ÷÷ ÷÷*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 44*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷[59 90]÷÷*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 92*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 74*
  *99 ÷÷ 11[04]÷÷ ÷÷*

  *SET–2*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 38*
  *61 ÷÷ 88 ÷÷ ÷÷ ÷÷*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 77*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷[41 96]÷÷*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 23*
  *÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ ÷÷ 78*
  *77 ÷÷ 11[46]÷÷ ÷÷*

  *JODI LIVE*

  *257×46×457*
  *257×46×349*

  ***
 3. Khanbaba

  Milan day Close

  149 ~ 4 ~ 590

  150 ~ 6 ~ 169

  129.179.190.466

  Unlimited play karo

  ***
 4. Khanbaba

  Kalyan Fixxx

  113 ~ 5 ~ 780

  890 ~ 7 ~ 223

  58 54 59 76 74

  Sup- 09 03 35 32

  460.490.389.280
  148.238.689.289

  Unlimited play karo

  ***
 5. Khanbaba

  07/07/2020
  Kalyan Fixxx

  990 ~ 8 ~ 288

  470 ~ 1 ~ 100

  85 89 84 12 15

  Sup – 65 69 09 03

  578.370.190.136

  Unlimited play karo

  ***
 6. Khanbaba

  07/07/2020
  Rajdhani day

  249 ~ 5 ~ 780

  890 ~ 7 ~ 269

  50 54 56 74 70

  Sup- 21 24 04 01

  237.570.226.370

  Unlimited play karo

  ***
 7. Khanbaba

  07/07/2020
  Time Bazar

  Close Fixxx

  400 ~ 4 ~ 149

  123 ~ 6 ~ 240

  122.140.145.146

  Close Fix panel pass hoga

  ***
 8. Khanbaba

  07/07/2020

  Time Bazar

  Open Fix

  – 6 – 5 –

  Sup Open

  – 9 × 1 –

  Jodi Fix

  65 63 90 93

  Sup- 18 15 54 56

  588.478.349.140

  Unlimited play karo

  ***
 9. Khanbaba

  Milan Night

  Close Fixxx

  280 ~ 0 ~ 299

  289 ~ 9 ~ 478

  Sup- 2 – 7

  150.188.890.589

  Sab kheloo Sab Jeetoo

  ***
 10. Khanbaba

  06/07/2020

  Kalyan Night

  Open Fix

  – 8 – 5 –

  Sup Open

  – 0 × 3 –

  Jodi Fix

  81 89 56 54 53

  Sup- 36 37 09 07

  288.990.447.366
  120.125.123.128

  Unlimited play karo

  ***
 11. Khanbaba

  07/07/2020

  Rajdhani day

  Open Fix

  – 6 – 8 –

  Sup Open

  – 0 – 3 –

  Jode Fix

  60 67 64 80 84

  Sup- 30 34 03 01

  337.369.466.460

  Unlimited play karo

  ***
 12. Khanbaba

  07/07/2020

  Time Bazar

  Open Fix

  – 2 – 0 –

  Sup Open

  – 8 × 9 –

  Jode Fix

  29 21 01 03 09

  Sup- 80 87 90 92

  569.378.390.234
  578.460.480.488

  Unlimited play karo

  Sab kheloo sab jeetoo

  ***
 13. Khanbaba

  05/07/2020

  Milan day

  Open Fix

  – 6 – 9 –

  Sup Open

  – 1 × 0 –

  Jode Fix

  63 67 90 92 98

  Sup- 10 18 06 09

  139.460.349.456
  446.466.346.469

  Unlimited play karo

  ***
 14. Khanbaba

  Written By Khanbaba=786 on 04 Jul 11:30
  04/07/2020

  Milan Night

  Close Fix

  – 0 – 3 –

  Sup Close

  – 6 × 1 –

  136.169.139.236
  569.349.256.118

  Sab kheloo sab jeetoo

  Close fix pass

  With panel pass

  256–256–256

  3333-3333-3333

  Pass pass pass

  Close fix pass

  ***
 15. Khanbaba

  04/07/2020

  Milan Night

  Open Fix

  – 3 – 0 –

  Sup Open

  – 6 × 1 –

  Jode Fix

  30 37 09 03 06

  Sup- 10 12 69 60

  226.223.447.688
  226.280.349.569

  Sab kheloo sab jeetoo

  ***
 16. Khanbaba

  04/07/2020

  Kalyan

  Close Fix

  – 3 – 5 –

  Spot Close

  – 2 × 6 –

  589.258.139.189
  129.179.159.490
  589.567.445.178
  Sab kheloo sab jeetoo

  ***
 17. Khanbaba

  *[16/06/2020]*

  *!! Sri Devi !!*

  *¶¶ Close & Panel ¶¶*

  *!! -LIVE UPDATE- !!*

  *!! – 8 × 5 !!*

  *!! 140.230.440.350 !!*

  ♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️
  *((-DUA ME YAAD RAKHNAAA…-))*

  *!! UNLIMITED PLAY KARO !!*

  *!! KHANBABA -786-_💔 !!*

  ***
 18. Khanbaba

  Date Fix Game
  12/06/2020

  Time Bazaar

  Close Fix Panel

  689 ~ 3 ~ 337

  370 ~ 0 ~ 190

  Little — 1 – 137.290

  ((-khanbaba786-))

  Sab Kheloo Sab Jeeto…

  ***
 19. Khanbaba

  Date Fix Game
  12/06/2020

  Time Bazaar

  689 ~ 3 ~ 337

  578 ~ 0 ~ 668

  37 36 34 09 03

  Sup – 86 83 43 47

  567.347.468.680

  Unlimited play Karo

  ***
 20. Khanbaba

  Date Fix Game
  11/06/2020

  RAJDHANI NIGHT

  580 ~ 3 ~ 300

  899 ~ 6 ~ 790

  35 34 32 67 65

  Sup – 12 15 83 87

  890.589.780.578
  900.450.455.559

  Main Ratan

  235 ~ 0 ~ 280

  288 ~ 8 ~ 233

  09 06 07 86 87 89

  Sup – 32 36 52 56

  230.238.258.357

  KALYAN NIGHT

  358 ~6 ~ 466

  459~ 8 ~ 350

  63 65 68 81 87

  Sup – 36 32 56 52 01

  380.490.445.349

  Unlimited play Karo

  ***
 21. Khanbaba

  Date Fix Game

  11/06/2020

  Milan Day

  167 ~ 4 ~ 149

  169 ~ 6 ~ 790

  Sup Open – 9 – 1

  47 45 63 67 65

  Sup – 93 97 12 18

  126.469.380.560

  ***
 22. Khanbaba

  Date Fix Game
  09/06/2020

  Milan Day

  134 ~ 8 ~ 279

  367 ~ 6 ~ 268

  82 85 69 65 62

  Sup – 39 37 14 10

  445.229.128.335

  ((-Khanbaba786-))

  ***
 23. Khanbaba

  MILAN NIGHT

  189 ~ 8 ~ 134

  190 ~ 0 ~ 145

  81 87 01 07 18

  Sup – 51 52 40 41

  149.199.159.119

  RAJDHANI NIGHT

  278 ~ 7 ~ 250

  280 ~ 0 ~ 244

  73 71 07 01 09

  Sup – 91 93 21 23

  228.289.258.290

  Main Ratan

  367 ~ 6 ~ 349

  378 ~ 8 ~ 369

  64 62 60 85 82

  Sup – 39 30 19 12 05

  370.357.337.344
  347.379.358.359

  Unlimited play Karo

  ***
 24. Khanbaba

  Date Fix Game

  KALYAN

  257 ~ 4 ~ 680

  124 ~ 7 ~ 250

  Sup – 9 – 1

  45 43 47 78 76

  Sup- 90 98 14 17 21

  128.380.135.388
  478.360.389.136

  Unlimited play Karo

  ***
 25. Khanbaba

  Date Fix Game
  08/06/2020

  Time Bazaar

  259 ~ 6 ~ 240

  229 ~ 3 ~ 247

  Sup – 1 – 8

  64 65 67 34 30

  Sup – 14 10 85 87

  290.257.270.260

  Unlimited play Karo

  ***
 26. Khanbaba

  Date Fix Game
  08/06/2020

  Madur Day

  445 ~ 3 ~ 490

  190 ~ 0 ~ 145

  Sup Open – 8 + 5

  32 34 09 07

  Sup – 81 87 56 52

  459.456.990.690

  ((- khanbaba-786-))

  ***
 27. Khanbaba

  Khanbaba 08-06-2020 11:23:39
  Date Fix Game
  08/06/2020

  Sri Devi

  235 ~ 0 ~ 280

  237 ~ 2 ~ 228

  03 09 01 29 23

  Sup – 58 54 30 32

  230.238.288.670

  Unlimited play Karo

  ***
 28. Khanbaba

  Date Fix Game
  08/06/2020

  Sri Devi

  235 ~ 0 ~ 280

  237 ~ 2 ~ 228

  03 04 01 29 23

  Sup – 58 59 30 32

  230.238.288.670

  Unlimited play Karo

  ***
 29. ***
 30. ***
 31. Khanbaba

  Date Fix Game
  16/03/2020

  KAℓYAN

  119 ~ 1 ~ 669

  667 ~ 9 ~ 379

  12 10 93 92 90

  Sup- 63 67 43 47

  466.448.446.248

  Unlimited play Karo

  ***
 32. Khanbaba

  16/03/2020

  Milan Day

  346 ~ 3 ~ 689

  460 ~ 0 ~ 569

  32 34 09 07 03

  Sup – 87 84 54 52

  369.469.468.456

  Unlimited Play Karo

  ***
 33. ***
 34. ***
 35. ***
 36. ***
 37. ***
 38. ***
 39. ***
 40. ***
 41. ***
 42. Janu

  Rafeeq bhai ji big big
  Congratulations ???

  Open blast close cut kiya

  95 ?

  ***
 43. ***
 44. ***
 45. ***
 46. ***
 47. Janu

  कल्याण चोर गेम

  14-64-71-21

  बच के रहना रे बाबा बच के रहना जया से

  ***
 48. ***
 49. Janu

  Admin sir- ok sir bhai logo ko jaldi jaldi ad kro jo achhe gesher ho jisse sab ko profite ho. Koi loss me naa rahe .Humare guruop wale

  ***
 50. Janu

  Admin sir ji yaha said par sirf ek do log hi game post kar rahe hai.yesa kyo…????

  ***
 51. ***
 52. ***
 53. ***
 54. SITE ADMIN

  CONGRATS JANU
  MAIN MUMBAI OPEN – 6 – PASS
  RAJDHANI NIGHT OPEN – 1 – PASS

  ***
 55. ***
 56. ***
 57. Janu

  Kalyan maha date fix close

  2—–110-345-679

  5—–140-113-122

  7—–340-160-115

  9—–180-117-379

  ***
 58. ***
 59. ***
 60. ***
 61. ***
 62. ***
 63. ***
 64. ***
 65. ***
 66. ***
 67. ***
 68. ***
 69. SITE ADMIN

  jo guesser daily game game nahi karega usski id diacative krdi jayegi ok

  ***